K.Z&R.V. Hollandia

Wisselprijzen

Verenigingsprijzen

De Bertha Prijs
De Bertha-prijs werd in 1928 door ‘Bloemen Bertha’ beschikbaar gesteld als wisselprijs die jaarlijks zou worden uitgereikt aan de vereniging, die het grootste aantal eerste prijzen behaalt in de herennummers. Met ingang van 1985 wordt de prijs uitgereikt aan de vereniging, die het grootste aantal eerste prijzen behaalt in de gladde zware herennummers.

De Tromp Prijs
Door Dr. Ir. Th.P. Tromp werd in 1963 een wisselprijs ter beschikking gesteld, ter gelegenheid van het feit dat het in 1963 40 jaar geleden was, dat hij voor het eerst op Hollandia startte. Deze prijs was bestemd om als blijvende wisselprijs te dienen voor de sprintnummers heren over 500 meter. Met ingang van 2002 wordt de prijs uitgereikt aan de vereniging, die het grootste aantal eerste prijzen behaalt in de gladde lichte herennummers.

De Kolonel van der Trappen Prijs
De Kolonel van der Trappen-prijs werd in 1954 door mevrouw van der Trappen beschikbaar gesteld ter herinnering aan haar echtgenoot. Deze wisselprijs werd bestemd voor de vereniging die de beste resultaten behaalde in de overnaadse herennummers. Met ingang van 2012 wordt de prijs uitgereikt aan de vereniging, die het grootste aantal eerste prijzen behaalt in de heren jeugdnummers.

De mevrouw Cole Herinneringsprijs
Door de heer G.H. Cole werd in 1966 aan de vereniging een eeuwig durende wisselprijs aangeboden. Deze mevrouw Cole-herinneringsprijs werd door het bestuur in overleg met de schenker bestemd als prijs voor die vereniging, die telkenjare het grootste aantal punten heeft behaald in de dames scullingnummers. Met ingang van 2012 wordt de prijs uitgereikt aan de vereniging, die het grootste aantal eerste prijzen behaalt in de gladde damesnummers.

De Jong Triton Bokaal
Een zilverkleurige champagnekoeler, in 2007 aangeboden door de U.S.R. ‘Triton’ en ‘Oud-Triton’ ter felicitatie voor het 25e lustrum van de KZ&RV ‘Hollandia’. Met ingang van 2012 wordt de prijs uitgereikt aan de vereniging, die het grootste aantal eerste prijzen behaalt in de dames jeugdnummers.

Wisselprijzen Zware Heren

Senior A twee zonder stuurman
Een zilveren uil met riemen uitgeloofd door de Koninklijke Nederlandsche Studenten Roeibond.

 

 

Senior A acht, Hoofdnummer
Een zilveren beker ingesteld door de oud-leden van ‘Laga’ ter gelegenheid van Laga’s lustrum in 1911. Deze beker wordt op ‘Hollandia’ verroeid in de jaren dat door de D.S.R.V. ‘Laga’ geen open wedstrijden worden georganiseerd.

 

In 1936 werd voor het Hoofdnummer (Oude Acht) door mevrouw R.M. Fokker-Mohr aangeboden de Fokker-herinneringsbeker ter nagedachtenis aan haar echtgenoot en zijn nauwe banden met ‘Hollandia’.

 

Overgangs twee zonder stuurman
Een zilveren beker uitgeloofd door de Roeivereniging ‘Willem III’.

 

 

Nieuwelingen skiff
Een zilveren beker uitgeloofd door de K.A.R.& Z.V. ‘De Hoop’.

 

 

Development vier zonder stuurman
Een zilveren beker aangeboden door mevrouw Mr. E.M. Kesper-Beckering.

 

 

Beginnelingen vier met stuurman
Een zilveren beker uitgeloofd door de A.S.R. ‘Nereus’ ter vervanging van de oorspronkelijke door de U.S.R. ‘Triton’ uitgeloofde beker welke tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 verloren is gegaan.

 

Beginnelingen acht
Een zilveren beker uitgeloofd in 1921 door de heer L. Graaf van Limburg Stirum te Noordwijk.

 

 

Eerstejaars acht
Een zilveren beeld uitgeloofd door de Koninklijke Nederlandsche Roeibond.

 

 

Wisselprijzen Lichte Heren

Lichte Senior A twee zonder stuurman
Een zilveren beker in 1923 uitgeloofd door de heer H. Wunderly, destijds President der ‘Grashopperclub’ te Zurich.

 

 

Lichte Development vier zonder stuurman
Een zilveren beker uitgeloofd door enige Hollandia-leden uit Alphen aan den Rijn en omstreken.

 

 

Lichte Eerstejaars acht
Een zilveren beker uitgeloofd in 1920 ter gelegenheid van het 25-jarig bestuurslidmaatschap van de heer Dr. R.J.T. Meurer

 

 

Lichte Nieuwelingen Skiff
Een oorspronkelijk voor het sprintnummer in de acht door de K.S.R.V. ‘Njord’ uitgeloofde beker. Met ingang van 2012 heeft deze beker een nieuwe bestemming gekregen.

 

Lichte Beginnelingen Acht

Een in 2012 ter gelegenheid van het 40-jarig bestuurslidmaatschap van de heer mr. S.T. (Steven) van Vliet uitgeloofde zilveren beker

 

Wisselprijzen Dames

Senior A skiff
Een zilveren bakje in 1957 aangeboden door de K.Z.& R.V. ‘De Maas’ ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van ‘Hollandia’.

 

 

Development vier zonder stuurvrouw, Hoofdnummer
Een zilveren beker in 1941 aangeboden door mevrouw J.N.A. Hudig-Turk. Tot en met 1993 was de prijs bestemd voor de winnaar van het nummer Senior A dubbelvier. Met ingang van 1994 heeft deze beker een nieuwe bestemming gekregen.

 

Nieuwelingen skiff
De Kesper-prijs werd sinds 1947 telkens welwillend door de Hoogedelgestrenge Heer Mr. L.A. Kesper, destijds Commissaris der Koningin in Zuid-Holland, ter beschikking gesteld. De prijs was bestemd om te worden uitgereikt aan de vereniging, die het grootste aantal prijzen won in de damesnummers. Vanaf 2002 werd de prijs uitgereikt aan de vereniging, die het grootste aantal eerste prijzen behaalde in de gladde boord damesnummers. Met ingang van 2012 heeft deze beker een nieuwe bestmming gekregen.

Nieuwelingen vier met stuurvrouw
Een beker in 1957 aangeboden door het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van ‘Hollandia’.

 

 

Lichte Eerstejaars dubbelvier met stuurvrouw
IMG_6247
Een beker in 2014 aangeboden door de Vereniging “Sociëteit Minerva” ter gelegenheid van haar 200-jarig bestaan.

 

 

Eerstejaars acht
Een beker in 1931 uitgeloofd door mevrouw M. Marres-Grassé en tot en met 1982 verroeid in het nummer Senior A acht. Met ingang van 1983 heeft deze beker een nieuwe bestemming gekregen.

 

Lichte Dames Development dubbel twee
Een zilveren “Hollandse molen” in 2018 aangeboden door mevrouw Henny Suermondt-ten Dam. Oorspronkelijk was de molen door mr. U.J. Suermondt in de jaren vijftig van de twintigste eeuw in veilige bewaring genomen ter voorkoming ontvreemding.

 

Wisselprijzen Junioren

Jongens 17 – 18 jaar skiff
Een zilveren sigarettendoos in 1957 aangeboden door Jhr. G.J. Stoop ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van ‘Hollandia’.

 

Meisjes 17 – 18 jaar dubbel twee
De Stoop van Oudshoorn, in 1968 aangeboden door de Douairière L.E. Stoop van Oudshoorn-Barones Taets van Amerongen, maar later verloren gegaan. In 2007 is deze wisselprijs, opnieuw aangeboden door de Heer P.J. Hoogenberk ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar.