Hoofdnummers

De Hollandia hoodnummers zijn SA 8+ voor de heren en DDev 4- voor de dames. Ook dit jaar ontvangen de winnaars van onze hoofdnummers de vergulde Hollandia blikken. Daarnaast zijn er voor de Hoofdnummers de volgende wisselprijzen uitgeloofd.

Senior A8

In 1936 werd voor het Hoofdnummer (Oude Acht) door mevrouw R.M. Fokker-Mohr aangeboden de Fokker-herinneringsbeker ter nagedachtenis aan haar echtgenoot en zijn nauwe banden met ‘Hollandia’.

Senior A8

Tevens wordt, in de jaren dat door de D.S.R.V. ‘Laga’ geen open wedstrijden worden georganiseerd, op ‘Hollandia’ verroeid een zilveren beker, ingesteld door de oud-leden van ‘Laga’ ter gelegenheid van Laga’s lustrum in 1911.

Dames Developement vier zonder stuurvrouw

Een zilveren beker in 1941 aangeboden door mevrouw J.N.A.Hudig-Turk. Tot en met 1993 was de prijs bestemd voor de winnaar van het nummer Senior A dubbelvier. Na 1993 werd deze beker uitgereikt aan de winnende Dames Overgangs vier met stuurvrouw. Met ingang van 2012 heeft deze beker een nieuwe bestemming gekregen.