Bepalingen

Naast de algemene bepalingen zijn de bepalingen voor Nationale Kampioenschappen, het Reglement voor Roeiwedstrijden en het huishoudelijk reglement van de K.N.R.B. op deze wedstrijd van toepassing. Daarnaast beschrijft het fairnessprotocol hoe de organisatie van de Hollandia Roeiwedstrijden de veiligheid en eerlijkheid tijdens deze wedstrijd bevordert.

Aansprakelijkheid & privacy

 • De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade aan bezoekers, deelnemers of exposanten aan de wedstrijden aan lijf of goed geleden.
 • Bij aankomst op het wedstrijdterrein accepteren bezoekers of deelnemers dat zij mogelijk gefilmd of gefotografeerd worden. K.Z.&R.V. Hollandia werkt samen met TIME TEAM Regatta Systems en de Proteus Live Video Commissie om o.a. de livestream via deze wedstrijdwebsite, Youtube en ‘Hollandia Roeiwedstrijden | NK Klein’ sociale mediakanalen te ontsluiten.

Wedstrijdbepalingen

 • Boord-aan-boordwedstrijd over 2000 meter op een 6-ploegenbaan, georganiseerd door de Koninklijke Zeil- en Roeivereniging ‘Hollandia’ op 19 t/m 21 april 2024, Bosbaan te Amstelveen.
 • Wedstrijdleiding: dhr. S.B. van den Oetelaar, mej. W.M. van Oostveen, e-mail: wedstrijdleiding_roeien@kzrvhollandia.nl, tel: zie evenementennummer. Tijdens de wedstrijd geschiedt de communicatie via het wedstrijdsecretariaat in de finishtoren.
 • Hoofd van de Jury: dhr. C.H. Arendzen, e-mail: wedstrijdleiding_roeien@kzrvhollandia.nl.
 • Veiligheidscoördinator: dhr. L. van den Boomen, e-mail: terrein_roeien@kzrvhollandia.nl.
 • Inschrijfgelden:
  • Skiff regulier: €41,00
  • Twee regulier: €58,00
  • Vier: €78,00
  • Acht: €107,00
  • NK Skiff: €60,00
  • NK Twee: €82,00
 • Betalen vóór vrijdag 19 april 2024 12:00 uur op NL97INGB0000074613 t.n.v. K.Z.&R.V. Hollandia te Alphen a/d Rijn o.v.v. Inschrijfgelden Hollandia Roeiwedstrijden 2024.
 • Sluiting inschrijvingen: dinsdag 16 april 19:00.
 • Loting: woensdag 17 april 20:00 uur bij de wedstrijdleider.
 • Indicatie eerste start: 18:00 op vrijdag, 9:00 uur op zaterdag en zondag. Deelnemers worden geacht op tijd aanwezig te zijn.
 • Wedstrijdnummers: voor een compleet overzicht van de uitgeschreven nummers, zie de evenementenwebsite van de K.N.R.B.. Nummers vinden doorgang bij 4 inschrijvingen of meer.
 • Time trials: voor NK-velden (m.u.v. juniorenskiffs) is er op vrijdagavond een time trial over 1900 meter. Het NK zal verroeid worden over maximaal 4 rondes, zie hiervoor de promotieschema’s.
 • Kwalificatie juniorenskiffvelden: voor de juniorenskiffvelden worden geen time trials verroeid. De Bosbaan Voorjaarsregatta geldt als kwalificatiewedstrijd; de beste 24 deelnemers per veld kwalificeren zich voor het NK Klein. De einduitslag gepubliceerd door de Bosbaan Voorjaarsregatta bepaalt de plaatsing in de kwartfinales en herkansingen op de zaterdag van het NK Klein volgens het indelingsschema voor juniorenskiffvelden. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor tijdige inschrijving bij de Hollandia Roeiwedstrijden. Na de loting mag er niet meer bijgeschreven worden, ook niet bij terugtrekkingen of uitvallers.
 • Bijschrijving gevorderdenskiffvelden: De loting voor de velden 104 HG 1x, 109 LHG 1x, 114 DG 1x en 118 LDG 1x vindt plaats op vrijdagavond 19 april 2024 21:00. Zolang de bijschrijving niet leidt tot extra voorwedstrijden, hebben NK-skiffeurs die zich op vrijdagavond tijdens de NK-time trials niet plaatsen voor een volgende ronde zodoende de mogelijkheid om zich voor een G 1x-veld bij te schrijven. Reguliere inschrijvingseisen zoals voldoen aan de gevorderde-status en betalen van inschrijfgeld zijn van toepassing. De G1x-velden zijn ook open voor niet NK-roeiers en worden op zaterdag verroeid.
 • Finales: er zullen A, B, C en D-finales zijn voor NK-velden conform promotieschema’s. Voor klassementsvelden zullen er A- en B-finales zijn. Voor reguliere nummers worden alleen B-finales verroeid indien het tijdschema dit toelaat.
 • Senioren B-velden: NK Elite en SB nummers worden apart uitgeschreven, maar samen verroeid. Voor zowel Elite als SB is een NK-titel te behalen mits voor beide velden het minimaal aantal inschrijvingen is bereikt. Voor SB wordt alleen een blik uitgereikt aan de nummer één.
 • Gestuurde indeling: NK-nummers kunnen worden ingedeeld of geplaatst door het bestuur van de KNRB conform artikel 36 van het Reglement voor Roeiwedstrijden.
 • Wisselprijzen: voor wissel- en verenigingsprijzen zie website van de K.Z.&R.V. ‘Hollandia’.

Time Trials

 • Deelnemers aan de time trial hebben verplicht een rug- en boegnummer nodig.
 • Rug- en boegnummers zijn af te halen bij het secretariaat. Bij voorkeur worden alle nummersets voor een vereniging door een verenigingsvertegenwoordiger in één keer opgehaald. Per niet teruggebracht boegnummer wordt 5 euro in rekening gebracht bij de betreffende vereniging. Rugnummers mogen worden behouden of weggegooid.
 • Rugnummers moeten gedurende de time trial en terugroeien duidelijk zichtbaar op de rug van de (boeg)roei(st)er bevestigd zijn. Het boegnummer moet zichtbaar zijn zolang de boot voor, tijdens en na de time trial op het water is.
 • De time trial wordt gestart in één enkele baan met een startverschil van 25 seconden.
 • Bij tijdsverschillen kleiner dan 0,2 seconden, is er sprake van een ex aequo. Deze bepaling is alleen van toepassing bij de grens tussen wel of niet promotie naar de volgende ronde.
 • Tijdens de time-trials kan een jurylid ploegen een tijdstraf geven indien ze zich niet houden aan de verkeersregels of niet tijdig wijken voor een oplopende ploeg. De tijdstraf is vastgesteld op 5 seconden.

Veiligheid

 • Het is niet toegestaan om tijdens de Hollandia Roeiwedstrijden | NK Klein Njord Lustrumwedstrijden te trainen vanaf een uur voor de eerste start tot een uur na de laatste finish.
 • Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd met botenwagens het terrein op of af te rijden.
 • Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd over het botenterrein te fietsen.