K.Z&R.V. Hollandia

Ereleden

J.E.A. Beukema toe Water – Smink

M. Pannevis

S.T. van Vliet

E.J. Visser

M.A. Erkelens

B.J.W. de Haas

J.P.P. Groen

K.H. Beukema toe Water

IJ. van Wermeskerken †

M.E. van der Steen †

M. van der Veen

W.A. Dwars †

F. Havelaar †

A. van der Veen Meerstadt †

A.P. van Leeuwen †

G.D. van Luyn †

Th.P. Tromp†

J. Heckman †

U.J. Suermondt †

E. Crone †

Jhr. G.J. Stoop †

Jhr. E.C.U. van Doorn †

W.H. Hudig †

P.L. Lucassen †

W. Piek †

H.F. Adams †

L.E. Loth †

Jhr. W. Six †

H. Le Coultre †

H. Meursinge †

P.H. Damsté †

B.C. Schouten †

NB: dit overzicht is samengesteld op basis van de ons ter beschikking staande verenigingsarchieven, die op het punt van benoeming van Ereleden niet compleet gedocumenteerd leken te zijn.