HR en statuten

Tijdens de ledenvergadering van 26 april 2012 zijn de volgende statuten en huishoudelijk reglement aangenomen onder voorbehoud van Koninklijke goedkeuring.

Bij het bestendigen van het recht tot het voeren van het predicaat ‘Koninklijk’ tot december 2035 is deze goedkeuring verleend.

Documenten