K.Z&R.V. Hollandia

Aanmelden lidmaatschap

Aanmelden bij Hollandia kan uitsluitend via het invullen van het aanmeldingsformulier dat u hier kunt downloaden. U dient alle velden in te vullen; niet volledig ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen. 
Aanmelding als Zeillid betekent niet automatisch dat u lid bent, het bestuur zal u over uw aanvraag berichten.

U kunt het volledig ingevulde aanmeldingsformulier na ondertekening toezenden aan het adres van de secretaris van Hollandia. Roeileden kun het volledig ingevulde en ondertekende formulier tijdens de roeiwedstrijden afgeven aan het wedstrijdsecretariaat op de finishtoren van de Bosbaan.