K.Z&R.V. Hollandia

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden middels een aangetekende brief aan de secretaris van Hollandia gericht aan het secretariaat. De brief dient uiterlijk te zijn verstuurd 4 weken voor het einde van het kalenderjaar.