Vlaggenprotocol

Zullen we het eens hebben over vlaggen en hoe we ze eigenlijk horen te gebruiken? Laten we het hebben over vlagvoering en vlag-etiquette.

Is het nog belangrijk om correct met vlaggen om te gaan? De boekjes over “hoe hoort het eigenlijk?” vliegen met regelmaat uit de schappen van boekwinkels.

Het lijkt erop dat op het water de regels omtrent vlagvoering steeds minder worden nageleefd. En dat terwijl correcte vlagvoering eigenlijk heel simpel is: zorg dat de vlag op de juiste plek is, de juiste kleuren heeft, schoon en niet gescheurd is.

De Nederlandse natievlag is heel belangrijk en dient op het voornaamste deel van het schip gehesen te worden. Maar er zijn ook regels omtrent andere vlaggen, zoals verenigingsvlaggen en beleefdheidsvlaggen. En laten we vooral niet vergeten wanneer we de oranje wimpel mogen hijsen!

Dus laten we de vlaggen weer met trots en respect hijsen, en zo onze traditie in ere houden. Toch?

Natievlag

Onze nationale vlag bestaat uit de kleuren rood, helderwit en kobaltblauw. Oranje-wit-bleu en rood-wit-donker Pruisischblauw zijn niet toegestaan. Deze vlag mag alleen worden gevoerd op een Nederlands schip dat voor minstens 2/3 in eigendom is van een persoon met de Nederlandse nationaliteit.

De natievlag, de belangrijkste vlag aan boord, dient te worden geplaatst op het achterschip van het schip. De algemene regel is dat de natievlag wordt gevoerd aan een rechte vlaggenstok, in lijn met de kiel, voorsteven en achtersteven. Bij bepaalde typen schepen kan de vlaggenstok naar stuurboord worden verplaatst als een centrale positie op het achterschip niet mogelijk is.

Ronde en platbodemjachten hebben de vlaggenstok op het aangehangen roer, terwijl jachten met een gebogen gaffel een gebogen vlaggenstok hebben. Yawl- en kitsgetuigde schepen voeren de vlag in de achtermast. Het is niet toegestaan om de natievlag aan het achterstag te voeren.

Tijden voor vlagvoering

Over het algemeen wordt de natievlag gehesen van 8:00 uur ’s morgens (op zondag om 9:00 uur) tot zonsondergang, of tot 21:00 uur als de zon later ondergaat. In bepaalde situaties kan het nodig zijn om de natievlag ’s nachts te laten staan, bijvoorbeeld bij het binnenvaren van een haven. Tijdens wedstrijden wordt de natievlag niet gevoerd.

Verenigingsvlag en eigenaarsvlag

De verenigingsvlag wordt gevoerd op basis van lidmaatschap van de watersportvereniging. Eén verenigingsvlag mag worden gevoerd, meestal die van de thuishaven. De plaats van de verenigingsvlag verschilt per type schip.

De verenigingsvlag wordt gevoerd zo lang het jacht in gebruik is, en de eigenaar aan boord is, dan wel zijn / haar afwezigheid van zeer tijdelijke aard is. De verenigingsvlag mag ook ’s nachts blijven waaien, maar wordt niet gevoerd tijdens wedstrijden.

De plaats van de verenigingsvlag bij scherpe jachten is liefst in de top van de mast. Als dit niet kan wegens accessoires, dan wordt de verenigingsvlag gevoerd onder de bakboord zaling.

De eigenaarsvlag wordt gehesen in het stuurboordwant of onder de stuurboordzaling om aan te geven dat de eigenaar aan boord is.

Beleefdheidsvlag en andere vlaggen

De beleefdheidsvlag van het bezochte land wordt onder de stuurboord zaling gehesen, alleen als de natievlag al is gehesen. Het gebruik van andere vlaggen, zoals reclamevlaggen, wordt ontmoedigd en is zelfs verboden volgens het Binnenvaartpolitiereglement. Vlaggen die aangeven dat een schip onderdeel is van een wedstrijdcomité mogen enkel worden gebruikt tijdens de wedstrijden. Pavoiseren, oftewel het versieren van het schip met seinvlaggen, kan alleen plaatsvinden bij speciale gelegenheden wanneer het schip stil ligt.