Door de verhuizing naar Medemblik in 1964 werden we buren van café ‘T swarte Woifke die we allemaal kennen als Brakeboer. Afgelopen januari, 60 jaar later, organiseerden we daar ons jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Hellen verwelkomde ieder bij de ingang en regelde voor iedereen een versnapering als binnenkomer. De zaal druppelde vol met leden, vrijwilligers en bestuursleden. Voor de één een weerzien na enkele maanden voor de ander een weerzien na langere tijd. Er was genoeg met elkaar te delen en bij te praten, over recente ontwikkelingen in de zeilwedstrijdwereld en zo ook over gebeurtenissen op privé vlak.

Kort voor de start van het diner gaf zeil-voorzitter Rob het woord aan gastheer Jack. Met geestige quotes en op eigenzinnige wijze deelde Jack zijn herinneringen aan Hollandia met de aanwezigen. Na een persoonlijke ontboezeming en wat heen en weer dollen met de havenmeesters van het Regatta Center hief hij het glas en proostte hij op een warme samenwerking voor de komende jaren.

Dat was het teken voor Rob om als voorzitter van de zeilafdeling zijn dankwoord uit te spreken aan alle vrijwilligers die in 2023 aanwezig waren bij de events. Hij stond kort stil bij de bestuurswissel en sprak tevens waardering uit voor John en bedankte Yvon voor alle uren die John aan Hollandia kon spenderen.
Met 2023 achter ons presenteerde Rob, ondersteund door de slides die werden getoond door Marjon, voornemens en plannen voor 2024. Hij gaf een kijkje in de planning voor 2024 en het werk achter de schermen voor het verwerven van wedstrijdorganisatie in de jaren daarna. Tot slot deelde hij het plan van het bestuur om de website te actualiseren en stap voor stap toe te werken naar een vereniging die niet enkel garant staat voor uitmuntende wedstrijdorganisatie maar zich óók als opleidingslocatie voor zeilcomité presenteert aan bestaande en nieuwe vrijwilligers.

Het uithangbord van Cafe Brakeboer in Medemblik

Komend jaar staan er in ieder geval 9 evenementen op de agenda, klik hier voor de kalender. Bij elke pagina staat de mogelijkheid om het event te kopieren naar jouw digitale agenda. Ook staat daar een knop om je aanwezigheid door te geven aan de coördinator wedstrijdcomité.