K.Z&R.V. Hollandia

Welkom bij K.Z.&R.V. Hollandia

Hollandia is een vereniging die het als haar doel ziet om zeil- en roeiwedstrijden te organiseren. Het is dus een wedstrijdorganiserende vereniging. De leden van Hollandia zeilen en roeien, behoudens een enkele uitzondering, niet in Hollandia-verband. Hollandia streeft bij het organiseren van haar wedstrijden naar het hoogste organisatieniveau.