K.Z&R.V. Hollandia

Verenigingsartikelen

Voor de leden van de vereniging zijn verkrijgbaar:

– Wimpels € 17,50

– Clubknopen diameter 15 mm en 22 mm € 0,50 per stuk

– Damesshawls € 6,00

– Stropdassen € 15,00

Alle artikelen zijn tijdens de wedstrijddagen in de Vischafslag te Medemblik verkrijgbaar. Met uitzondering van de wimpels zijn de artikelen ook verkrijgbaar tijdens de roeiwedstrijden.

Het boek ‘125 jaar K.Z.& R.V. Hollandia’ is voor leden die het boek nog niet in hun bezit hebben, te verkrijgen door daartoe een verzoek te richten tot de secretaris. Een vrijwillige bijdrage in de kosten van het boek kan worden overgemaakt op bankrekening 112171 t.n.v. K.Z.& R.V. Hollandia. Indien het boek moet worden toegezonden komen de verzendkosten voor rekening van het lid. Verzending vindt pas plaats na ontvangst van het daarvoor door de secretaris opgegeven bedrag.

Voor niet-leden bestaat ook de mogelijkheid om het boek tegen betaling in bezit te krijgen. De prijs is € 30,-, eventueel vermeerderd met verzendkosten. Het boek kan besteld worden bij de secretaris.